வியாழன், 14 நவம்பர், 2019

எனது ‘புதிய உடன்படிக்கை’ மேடை நாடகம் காணொலியில் ....!எனது  ‘புதிய உடன்படிக்கை மேடை நாடகம்காணொலியில்....


12.10.1991 அன்று எனது ‘புதிய உடன்படிக்கை’ நாடகம் திருச்சி இரசிக ரஞ்சனா (ஆர்.ஆர்.) சபாவில் நடந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டு முதல் பரிசு பெற்றது.

 ‘புதிய உடன்படிக்கை’  காணொலியில் காண கிளிக் செய்க.காணொலியைக் காண ‘கிளிக்’ செய்க...
பகுதி - 1
காண ‘கிளிக்’ செய்க...

 பகுதி - 2

காணொலியைக் காண ‘கிளிக்’ செய்க...
பகுதி - 3


காணொலியைக் காண ‘கிளிக்’ செய்க...
பகுதி - 4


காணொலியைக் காண ‘கிளிக்’ செய்க...

                                                                             பகுதி - 5காணொலியைக் காண ‘கிளிக்’ செய்க...
பகுதி - 6காணொலியைக் காண ‘கிளிக்’ செய்க...
பகுதி - 7
காணொலியைக் காண ‘கிளிக்’ செய்க...
பகுதி - 8

காணொலியைக் காண ‘கிளிக்’ செய்க...
பகுதி - 9
-மாறாத அன்புடன், 

 மணவை ஜேம்ஸ். Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...